Büyük Bir Facia

Söylediklerimin çok somut bir kanıtı var. Education First kurumu, ulusların İngilizce yeterliliğini ölçüyor.